ارتباط با همکاران امور پژوهشی در ایام تعطیلی کرونا 1400/02/04معاون پژوهش و فناوری، آقای دکتر زواری شنبه تا چهارشنبه  04431803190
مدیر پژوهش و تحصیلات تکمیلی، آقای دکتر آقازاده شنبه تا چهارشنبه 04431803281
اداره امور پژوهشی، خانم شفیعی شنبه، یکشنبه، چهارشنبه   04431803285
سامانه پژوهشیار، خانم خان اوغلان دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه  04431803283
اداره پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری، آقای فهیمی شنبه، یکشنبه، سه شنبه  235-04433440094
اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی، خانم قاسمی دوشنبه، چهارشنبه 04431803246
اداره پژوهش دانشکده علوم پایه، آقای جلایر شنبه تا چهارشنبه  04431803316
اداره پژوهش دانشکده دامپزشکی، خانم تابع شنبه، یکشنبه، سه شنبه 04431803289
اداره آزمایشگاه ها، آقای سعادتی شنبه تا چهارشنبه 04431803284
ارتباط با صنعت، آقای پیمانیان دوشنبه، چهارشنبه 04431803287
ارتباط با صنعت، آقای اسدی شنبه، یکشنبه، سه شنبه 04431803287

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خانم دکتر اعلایی شنبه تا چهارشنبه  04431803280
لینک گروه تلگرامی «دفتر معاونت پژوهشی واحد ارومیه» جهت ارتباط با همکاران امور پژوهشی:
https://t.me/joinchat/_0TnmCylkJNkY2Nk
طبقه بندی خبری:
پژوهشی