آغاز دومین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی 1400/01/15


 
دومین دوره جلسات پیش‌دفاع دانشجویان دکتری از روز شنبه 25 اردیبهشت و بصورت متمرکز آغاز خواهد شد. شیوه برگزاری این دوره از جلسات پیش دفاع نیز به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه وادافا خواهد بود.
 

دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تا 6 اردیبهشت ماه  فرصت دارند تا در مرحله 9 سامانه پژوهشیار قرار بگیرند. ثبت‌ درخواست برای شرکت در دومین دوره جلسات پیش‌دفاع دکتری پس از ساعت 15:30 روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت امکان‌پذیر نخواهد بود.

دانشجویان دکتری واجد شرایط در سراسر کشور، از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه وادافا، با رزرو روز و ساعت جلسه  با هماهنگی اساتید خود، نسبت به ثبت زمان جلسه پیش‌دفاع متمرکز اقدام نمایند.
 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی