پنجمین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی 1400/07/06


 
پنجمین دوره جلسات پیش‌دفاع دانشجویان دکتری از روز شنبه 4 دی ماه 1400 بصورت متمرکز آغاز خواهد شد. 
 

دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تا ساعت 15 دوشنبه 15 آذر ماه 1400 فرصت دارند تا در مرحله 8 سامانه پژوهشیار قرار بگیرند. ثبت‌ درخواست برای شرکت در پنجمین دوره جلسات پیش‌دفاع دکتری پس از زمان قید شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

دانشجویان دکتری واجد شرایط در سراسر کشور، از 21 تا 23  آذر ماه 1400 فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه وادافا، با رزرو روز و ساعت جلسه  با هماهنگی اساتید خود، نسبت به ثبت زمان جلسه پیش‌دفاع متمرکز اقدام نمایند.
 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی