چهارمین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی 1400/05/13


 
چهارمین دوره جلسات پیش‌دفاع دانشجویان دکتری از روز شنبه 27 شهریور بصورت متمرکز آغاز خواهد شد. شیوه برگزاری این دوره از جلسات پیش دفاع نیز به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه وادافا خواهد بود.
 

دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تا ساعت 20 دوشنبه 8 شهریور ماه 1400 فرصت دارند تا در مرحله 8 سامانه پژوهشیار قرار بگیرند. ثبت‌ درخواست برای شرکت در چهارمین دوره جلسات پیش‌دفاع دکتری پس از زمان قید شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

دانشجویان دکتری واجد شرایط در سراسر کشور، از 15 تا 17 شهریور 1400 فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه وادافا، با رزرو روز و ساعت جلسه  با هماهنگی اساتید خود، نسبت به ثبت زمان جلسه پیش‌دفاع متمرکز اقدام نمایند.
 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی