اجرای بخشنامه جدید دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی 1399/09/01


بسمه تعالی

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 
با توجه به اتمام مهلت اجرای اختیاری بخشنامه جدید دفاع از رساله دکتری تخصصی، لازم است به نکات زیر توجه گردد:
 
1️⃣ ‌از تاریخ ۱۶ آبان ماه سال جاری، تمامی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی باید براساس بخشنامه های جدید "دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی" (به شماره ۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷) و "بخشنامه متمم"  (به شماره ۳۳۰۳۸ مورخ ۹۹/۷/۲۱)، دفاع از رساله خود را انجام دهند.
در این راستا، تمامی دانشجویان موظف به گذراندن مراحل پیش دفاع و دفاع طبق شرایط  اشاره شده در این بخشنامه خواهند بود.
 
2️⃣ تمامی دانشجویان دکتری که قبلا پیش دفاع خود را انجام داده ولی متاسفانه تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری موفق به انجام دفاع نهایی نشده اند، پیش دفاع  انجام شده  آنها "کان لم یکن" می گردد و لازم است طبق شرایط اشاره شده، مجددا پیش دفاع انجام گیرد. 
 
3️⃣ تمامی دانشجویان دکتری تخصصی متقاضی دفاع از رساله، لازم است از این پس مستندات لازم جهت برگزاری پیش دفاع خود را در "سامانه پژوهشیار" بارگذاری نمایند. 
لازم به ذکر است، پس از تایید مستندات ارائه  شده توسط مسئولین مربوطه در واحد و سازمان مرکزی، مجوز پیش دفاع صادر خواهد شد.
 
4️⃣ در صورت موفقیت دانشجو در پیش دفاع، لازم است جهت انجام دفاع نهایی، مستندات مربوطه شامل مقاله چاپ شده یا آنلاین شده مربوط به پیش دفاع به همراه مستندات علمی مربوط به کسب حداقل ۵ امتیاز دستاورد پژوهشی مستخرج از رساله (مطابق جدول مستندات درج شده در بخشنامه اشاره شده) را تحویل نموده تا جهت اخذ مجوز دفاع نهایی، بررسی لازم صورت گیرد.
 
5️⃣ در صورت موفقیت دانشجو در جلسه پیش دفاع، انتخاب واحد دانشجو در نیمسالهای آتی به عنوان آمادگی دفاع محسوب شده و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی (که در شرایط خاص با درخواست استادان راهنما و تایید شورای پژوهشی تا یک نیمسال دیگر نیز قابل تمدید است)، "معاف از پرداخت شهریه"، خواهد بود.
 
6️⃣ پس از موفقیت دانشجو در  پیش دفاع، نام دانشجو از ظرفیت اساتید راهنما و مشاور خارج خواهد شد.
 
7️⃣ بر اساس متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی(به شماره ۳۰/۳۳۰۳۸ مورخ ۹۹/۷/۲۱)، چنانچه حداقل دو عنوان نشریه تخصصی در گرایش تحصیلی دانشجو از نشریات دانشگاه آزاد اسلامی وجود نداشته باشد، دانشجو می‌تواند مقاله موظفی دوم خود را در نشریات علمی (وزارتین) غیر از دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رساند.
 
8️⃣ همچنین بر اساس مفاد متمم اشاره شده، چنانچه دانشجو با ارائه یکی از دستاوردهای علمی مشخص شده در بخشنامه و متمم آن بیش از پنج امتیاز را کسب نماید، می تواند بدون ارائه مقاله دوم نسبت به دفاع و تسویه حساب اقدام نماید.
 

 
«معاونت  پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»
 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی