مدیریت زمان دفاع توسط دانشجو و استاد راهنما 1399/06/31


بسمه تعالی

با عنایت به تمدید مهلت دفاع از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تا تاریخ 99/8/15 و احتمال وجود تراکم در برگزاری جلسات دفاع آبان ماه (روزهای پایانی)
لازم است دانشجویانی که از زمان تصویب پروپوزال ایشان در گروه 6 ماه (مقطع کارشناسی ارشد) و یک سال (مقطع دکترای تخصصی) سپری گردیده و اجرای پایان نامه ایشان به اتمام رسیده است، هرچه سریع تر نسبت به انجام امورات دفاع اقدام نموده و از برنامه ریزی برای دفاع در روزهای پایانی (دو هفته اول آبان 99) حدالامکان خودداری فرمایند.
طبقه بندی خبری:
پژوهشی