آخرین مهلت تصویب پروپوزال های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 1398/11/23باتوجه به تقویم آموزشی دانشگاه، شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تاریخ ۹۹/۶/۲۰ خواهد بود.
لذا لازم است پروپوزال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای که قصد دفاع  در شهریور ۹۹ را دارند، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۹ به تصویب شورای تخصصی گروه رسیده و در سامانه پژوهشیار در مرحله 4⃣ قرار گیرد.
شایان ذکر است که در غیر اینصورت به دلیل قرار گرفتن در نیمسال جدید، پایان نامه مشمول تمدید و پرداخت شهریه مربوطه خواهد شد.

طبقه بندی خبری:
پژوهشی