لزوم ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید راهنما و مشاور در سامانه پایش آزاد 1398/09/02


بسمه تعالی
 
با عنايت به راه اندازي سامانه پايش دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس
http://irn.iau.ac.ir
لازم است تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي و اساتيد راهنما و مشاور در اين سامانه ثبت نام نمايند
از اول آذر 98 تمامي پروپوزال هاي ارائه شده براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و يا رساله هاي دكتري بايد در راستاي
زمينه هاي پژوهشي درج شده در اين سامانه باشند.
 
 
«معاونت پژوهش و فناوري واحد»
طبقه بندی خبری:
پژوهشی