هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی- RINOTEX2019 1398/07/23


هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی- RINOTEX2019  در 4 بخش:
ایده های فناورانه، طرح های استارتاپی، توسعه و تجاری سازی فناوری فروش محصولات دانش بنیانو معرفی نیازمندی های فناورانه با هدف رونق تولید داخلی از تاریخ 13 الی 17 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

آیین نامه و راهنمای ثبت نام

محورهای تخصصی
طبقه بندی خبری:
پژوهشی