ارائه خدمات آموزش، مشاوره و خدمات تخصصی تجزیه و تحلیل داده های آماری توسط مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و داده های کلان 1398/03/05ارائه خدمات آموزش، مشاوره و خدمات تخصصی تجزیه و تحلیل داده های آماری توسط مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و داده های کلان

آدرس: کیلومتر 2 جاده فرودگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، دانشکده علوم، طبقه همکف، مرکز تحقیقاتی هوش مصنوعی و داده های کلان
تلفن: 09364875364
آدرس سایت الکترونیکی: 
http://iaurmia.ac.ir/PG_research/PG_AIC

دانلود پوستر
طبقه بندی خبری:
پژوهشی