کسب مقام اول توسط تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در هفتمین دوره مسابقات ملی پل فولادی 1397/12/01


کسب مقام اول توسط تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در هفتمین دوره مسابقات ملی پل فولادی
را به اعضاء تیم و استاد راهنمای ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده، 
موفقیت و سربلندی در سایه تأییدات الهی را برای ایشان خواستاریم.«معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»
طبقه بندی خبری:
پژوهشی