فراخوان شرکت در مسابقه سازه های ماکارونی 1397/10/05


 
بسمه تعالی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نظر دارد اولین دوره «مسابقه سازه های ماکارونی» را در مورخ 97/12/1 (اول اسفند 1397) برگزار نماید.
علاقمندان می توانند به منظور شرکت در این مسابقه پس از مطالعه دقیق آیین نامه ذیل، فرم پیوستی را تکمیل و به آدرس ایمیل spaghetti.iau@gmail.com تا مورخ 97/11/28 ارسال فرمایند.
از سه تیم برتر این مسابقه با اهداء جوائز تقدیر خواهد شد.

 آیین نامه مسابقه سازه های ماکارونی

فرم ثبت نام در مسابقه سازه های ماکارونی
طبقه بندی خبری:
پژوهشی