فراخوان «هفته پژوهش و فناوری سال 97» 1397/08/29


با عنایت به نزدیک شدن به ایام «هفته پژوهش و فناوری سال 97»، معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه در نظر دارد از پژوهشگران و تولیدات علمی برتر در بخش های مختلف تقدیر نماید.
لازم است اساتید و دانشجویان پژوهشگر حائز شرایط، مدارک مورد نیاز را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 6/9/97 به امور پژوهشی واحد واقع در طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی تحویل فرمایند. شایان ذکر است به مدارک ارائه شده بعد از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد. تمامی فرم ها به پیوست درج گردیده است.

فرم انتخاب پژوهشگر برتر

فرم انتخاب مقاله برتر

فرم انتخاب اختراع برتر

فرم انتخاب پایان نامه برتر

طبقه بندی خبری:
پژوهشی