فراخوان همکاری های علمی پژوهشی فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی 1397/06/27فراخوان همکاری های علمی پژوهشی فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی

کلیه طرح ها، پروژه ها، مقالات و پایان نامه ها پس از تأیید در شورای پژوهشی مشمول حمایت مالی یا در صورت نیاز کسر خدمت مقدس سربازی می گردد.
طبقه بندی خبری:
پژوهشی