اعلام آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم 97-96 1397/06/05آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ها برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی نیمسال دوم 97-96، تاریخ 22 شهریور ماه 1397 تعیین گردیده است و بعد از این تاریخ می بایست پایان نامه مجدداً برای نیمسال اول  98-97 تمدید شود.
باتوجه به تاریخ فوق، آخرین فرصت اخذ مجوز نهایی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه (تکمیل فرم اعلام آمادگی دفاع و تحویل آن به اداره پژوهش دانشکده مربوطه)، 97/06/14 می باشد.
برای دانشجویان مشمول، مطابق مقررات حوزه نظام وظیفه اقدام خواهد شد.
تاریخ های تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نخواهند بود.

 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی