دریافت معرفی نامه کارآموزی ترم تابستان 97 1397/04/17بسمه تعالی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در ترم تابستان 97 درس کارآموزی را انتخاب نموده اند، می رساند:
حداکثر تا تاریخ 97/04/26 فرصت دارند برای دریافت معرفی نامه کارآموزی خود
به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه- جناب آقای اسدی 
مراجعه فرمایند.«معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه»
طبقه بندی خبری:
پژوهشی