حمایت فرماندهی مرزبانی از ایده ها، طرح های پژوهشی و پایان نامه ها 1396/06/27


طبق اعلام فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی مقالات، ایده ها، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مرتبط با موضوع مرز و مرزبانی و مرزنشینان مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت و یا از امتیاز کسر خدمت سربازی برخوردار خواهند شد.

آدرس: ارومیه، کیلومتر 5 جاده سرو، ستاد فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی
تلفن: 2183827
2183828
طبقه بندی خبری:
پژوهشی