دومین همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان 1396/06/11


معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه برگزار می کند:
دومین همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان 

زمان برگزاری همایش : 3 آیان 1396
مهلت ارسال مقاله: 31 شهریور 1396
 لینک همایش : http://conf.iaurmia.ac.ir


طبقه بندی خبری:
پژوهشی