شرکت در طرح کیمیا با هدف کسب مهارت در عرصه فناوری و نوآوری 1396/04/25بر اساس همکاری صورت گرفته فی مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، طرح با عنوان کیمیا و با هدف ارتقاء دانش و مهارت جوانان مستعد جهت تبدیل شدن به کارشناسان توانمند و با مهارت در عرصه فناوری و نوآوری کشور طراحی شده است.
در این طرح به آموزش و توانمندسازی 100 نفر از علاقمندان به این حوزه در 4 مرحله شامل 100 ساعت کارگاه های تخصصی، 40 ساعت دوره های بینشی و مهارتی، 80 ساعت کارآموزی و همچنین چندین تور و بازدید از نهادهای نوآوری و کارآفرینی کشور پرداخته خواهد شد.
متقاضیان شرکت در طرح کیمیا جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام به سایت ذیل مراجعه فرمایند.
www.kimia-college.ir


معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
طبقه بندی خبری:
پژوهشی