تمدید مهلت ارسال مقالات"دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی 1395/12/17


به آگاهی تمام اساتید و پژوهشگران محترم می رساند با توجه به استقبال و درخواست های زیاد، مهلت ارسال مقالات برای "دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی" تاساعت 24 روز 10 فروردین سال 96 تمدید شد.
شایان ذکر است به هیچ وجه امکان تمدید زمان مذکور وجود نخواهد داشت.
با تشکر 
دبیرخانه کنفرانس
طبقه بندی خبری:
پژوهشی