دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی تقدیر کرد 1399/11/25


دکتر محمد مهدی طهرانچی از پیشگامان و طلایه‌داران تقریب مذاهب در دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی تقدیر کرد