ثبت نام بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تمدید شد 1398/06/23:small_blue_diamond: زمان ثبت نام " بدون آزمون " دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ تمدید شد و داوطلبان این مقطع می توانند با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

:small_blue_diamond: داوطلبان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه که به هردلیل در موعد مقرر نتوانسته اند در سامانه مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه ثبت نام کنند می توانند از روز شنبه ۲۳ شهریور تا ۶ مهرماه به صورت حضوری جهت ثبت نام به واحد ارومیه مراجعه نمایند.

:small_orange_diamond: کلیه داوطلبان جهت ثبت نام به آدرس این دانشگاه واقع در بلواربسیج (جاده سلماس) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ،مرکز مشاوره انتخاب رشته و هدایت تحصیلی مراجعه نمایند.
:loudspeaker: صدای دانشگاه