دکتر نگاهداری در هیات امنای دانشگاه آزاد آذربایجان غربی خبر داد تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی 1398/05/19


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتربابک نگاهداری در هجدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی و رسالت آن در شرایط فعلی کشور بیش از گذشته است.

وی با یادآوری برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: این دانشگاه در کنار آموزش‌های تئوریک، آموزش‌های مهارتی را در نظر دارد و در این راستا برنامه‌ریزی‌های منظمی را عملیاتی می‌کند.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با توجه به اینکه در شرایط حاضر اشتغال یکی از دغدغه‌های اساسی کشور است، از این‌رو دانشگاه آزاد اسلامی جذب دانشجو را بر اساس نیازسنجی در برنامه خود قرار داده است.

نگاهداری اظهار کرد: براساس طرح آمایشی در هر منطقه، دانشجویان در رشته‌هایی مطابق با نیاز آن شهر و منطقه جذب می‌شوند که بتوانند سهم عمده‌ای را برای رفع نیازهای اساسی ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از طرح‌های بزرگ و ملی راه‌اندازی شده است.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تحول عظیم در حوزه امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی را یادآور شد و تصریح کرد: توسعه خوابگاه‌های متأهلی برای ترویج فرهنگ ازدواج مورد توجه است.