اجرای کامل آئین نامه امتحانات از ترم جاری 1397/09/19


اطلاعيه امتحانات

 

قابل توجه دانشجويان گرامي

 

با توجه به آيين نامه امتحانات ، از دانشجويان عزيز خواهشمند است از به همراه داشتن هر گونه وسيله اعم از كيف، جزوه ، تلفن در جلسه امتحانات خودداري فرمائيد.

شايان ذكر است كه در هنگام ورود دانشجويان به جلسه ، از ورود وسايل مذكور جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 

            حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه