مسابقات تیراندازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد 1397/08/15


به گزارش روابط عمومی واحد ارومیه این مسابقات که در دو بخش کارکنان و دانشجویان برگزار شد در بخش کارکنان قاسم سامعی مقام اول، حسن مکاری مقام دوم و سجاد فتح نژاد مقام سوم را به دست آوردند.
گفتنی است در بخش دانشجویان نیز عرفان همراه مقام اول، علیرضا مرادی مقام دوم و مهدی صبری و فرید قربانی مشترکا مقام سوم را کسب کردند.