قابل توجه دانشجویان متقاضی خروج از کشور 1397/03/09


 
در پی فرا رسیدن تعطیلات تابستانی یکماهه دانشگاه که در بازه زمانی پایان تیر ماه تا پایان مرداد ماه معین شده است دانشجویان متقاضی خروج از کشور در این ایام می بایست قبل از شروع تعطیلات نسبت به اخذ مجوز خروج از کشور و سنوات تحصیلی خودشان از دانشگاه اقدام نمایند . بدیهی است دانشگاه در ایام تعطیلات تابسنانی از ارائه اینگونه خدمات معذور خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه