اطلاعیه مهم مدارک و مراحل ثبت نام ورودیهای جدید
پذیرفته شده گرامی ضمن تبریک موفقیت شما در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ضروری است در راستای ثبت نام این دانشگاه در خصوص مراتب مشروحه زیر اقدام فرما ئید :
مدارک مورد نیاز ثبت نام :

1- عکس 4 * 3 پشت نویسی شده 6 قطعه
2- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات یک سری ، اصل و کپی کارت ملی 2 سری
3- مدارک مورد نیاز برای نظام وظیفه ویا آخرین وضعیت مشخص کننده وضیت پذیرفته شده 2 سری
4- اصل و کپی مدرک پایه 4 سری
5- افرادی که دانشنامه ویا اصل مدرک خودر را در اختیار ندارند چک یا سفته به مبلغ 000/000/1 ریال برای مقطع کارشناسی پیوسته وناپیوسته و مبلغ 00/000/ 35ریال برای مقطع کارشناسی ارشد ومبلغ 000/000/100 ریال برای مقطع دکتری تخصصی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (بدون تاریخ ) بعنوان تضمین تا زمان ارائه اصل مدرک اخذ می گردد .
6- معاینه پزشکی برای دانشجویان تربیت بدنی ، پرستاری ، مامایی
7- تکمیل فرمهای ثبت نام
8- اسكن وآپلود وبارگذاری مدارک در سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراحل ثبت نام:
9- مراجعه به بخش احراز هویت جهت ارائه مدارک ثبت نام و کنترل، در صورت تکمیل مدارک پرینت سند پذیرش در دو نسخه وبرای دانشجویان مشمول وظیفه 3 نسخه
10- مراجعه به بخش بررسی وتایید وارائه اصل مدرک پایه توجه داشته باشید اصل مدرک پایه تا زمان فارغ التحصیلی در پرونده دانشجو ثبت وضبط میگردد لذا به تعداد مورد نیاز خود کپی داشته باشید
11- مراجعه به بخش امور مالی (مختص دانشجویانی که اصل مدرک را در اختیار ندارند وبایستی چک یا سفته تضمین ارائه دهند
12- مراجعه به امور نظام وظیفه دانشگاه مختص ( دانشجویان مشمول ویا متعهد خدمت )
13- اسكن وآپلود وبارگذاری مدارک در سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir که قبلا توسط دانشجو اقدام گردیده است
14- مراجعه به بخش بررسی وصدور شماره دانشجویی دائم
15- مراجعه جهت پرداخت شهریه
16- مراجعه جهت انتخاب واحد ودریافت پرینت
17- تشکیل پرونده دانشجویی
توجه :
- باتوجه به اینکه کلیه پرداختهای مالی در سامانه آموزشیار بصورت الکترونیکی خواهد بود، لذا دانشجویان گرامی می بایست رمز دوم کارت بانکی خود را به همراه داشته باشند -برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ، ریز نمرات و تائیدیه تحصیلی درخواست گردد.. - دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته بایستی جهت اخذ تایید تحصیلی به سامانه emt.medu.ir مراجعه نماید .
-دانشجویان جهت عضویت در کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به آدرس voiciau @ مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت نام وردیهای جدید مراجعه نمایید
فایل راهنما را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید
تاریخ
1400/06/03
مجموعه
آموزشی
فایل