جذب پژوهشگر در دوره پسا دکتری

پژوهشگاه قوه قضائیه به منظور توسعه تحقیات کاربردی، دانش افزایی و بره گیری از توان ظرفیت علمی دانشگاه ها و دانش پژوهان محترم اقدام به جذب پژوهشگر در «دوره پسا دکتری» می نماید.

علاقمندان می توانند با مراجعه به وبسایت پژوهشگاه قوه قضائیه به نشانی
jri.ac.ir
ضمن دریافت جزئیات بیشتر، درخواست خود را ثبت نمایند.
تاریخ
1400/06/01
مجموعه
پژوهش
فایل