همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی

اولین همایش ملی «علوم انسانی و حکمت اسلامی» توسط معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در آبان سال جاری برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 اردیبهشت 1400

شماره تماس دبیرخانه همایش: 02147353617

سایت همایش: hekmah.iau.ir
تاریخ
1400/01/24
مجموعه
پژوهش
فایل