دستورالعمل ثبت نام تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی سال 99

دستورالعمل ثبت نام  کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

دستوالعمل ثبت نام ارشد

دستوالعمل ثبت نام کاردانی

دستورالعمل ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

دستورالعمل ثبت نام دکتریجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس بگیرید
04431803226- 9104053152 آقای اخباری مدیر برنامه ریزی آموزش
04431803227- 9145517468 آقای رنجبر کارشناس آموزش
04431803337-9141452495 فناوری اطلاعاتتاریخ
1399/07/27
مجموعه
فناوری اطلاعات
فایل