اطلاعیه مهم استفاده از تخفیف دو دانشجویی
قابل توجه دانشجویان محترم جهت استفاده از تخفیف دو دانشجوئی

به منظور تسهیل در امور رفاهی و استفاده از تخفیف دو دانشجویی، که بیش از یک دانشجو در خانواده(برادر،خواهر و همسر) در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند جهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم اول 1400-99 می تواندد با در دست داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد ارومیه خانم فخیمی تا آخر وقت اداری 1399/08/30مراجعه فرمایند.
مدارک لازم

اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات هر دو نفر
اصل و کپی کارت ملی هر دو نفر
آخرین برگه انتخاب واحد ترم جدید
کارنامه تحصیلی که به امضا امتحانات دانشگاه برسد
اصل برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحدهای دانشگاهی دیگر مشغول به تحصیل هستند.برگه ها حتما باید مهر،امضا و شماره داشته باشند
لازم به ذکر است که دانشجویانی که در طی دوران تحصیل ازدواج نموده اند می توانند با ارئه مدارک از این امتیاز برخوردار باشند.

معاونت دانشجویی-فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

 
تاریخ
1399/07/19
مجموعه
معاونت دانشجویی
فایل