تقدیر ازجناب آقای مهندس مقصود دولتخواه مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد ارومیه
جناب آقای دکتر علی سروری مجد، مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی استان ها ،از زحمات مجدانه جناب آقای مهندس مقصود دولتخواه  که در جهت تسهیل امور دانشگاه اهتمام ورزیده اند به صورت مکتوب تشکر و قدردانی به عمل آوردند

با آرزوی توفیق روز افزون
تاریخ
1399/05/12
مجموعه
فناوری اطلاعات
فایل