اطاعیه پرداخت شهریه از طریق پوز
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند در صورت وجود هر گونه مشکل در پرداخت الکترونیکی از طریق پوزهای تعبیه شده در دانشگاه اقدام فرمائید.
تاریخ
1398/11/05
مجموعه
فناوری اطلاعات
فایل