پنجمین جشنواره ملی «ایده ها و فرصت ها»
پنجمین جشنواره ملی 《ایده ها و فرصت ها》در سه محور اصلی:
🔸نرم افزار تلفن همراه 🔸نرم افزار رایانه ای 🔸بازی رایانه ای و انیمیشن با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار خواهد شد.
زمان: ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

تاریخ
1398/10/24
مجموعه
پژوهش
فایل