اطلاعیه مهم امتحانات
به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه آزاد می رساند امتحانات روز وشنبه 16 دی ماه به روز شنبه 5 بهمن ماه و امتحانات روز سه شنبه 17 دی ماه به 6 بهمن ماه موکول گردید

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تاریخ
1398/10/16
مجموعه
آموزشی
فایل