سخنرانی دکتر ناز آفرین قاسم زاده در زمینه رعایت اخلاق در انجام مطالعات و پژوهش ها

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم   می رساند سخنرانی در زمینه رعایت اخلاق در انجام مطالعات و پژوهش ها توسط دکتر ناز آفرین قاسم زاده دکترای اخلاق عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار خواهد شد.
تمامی دانشجویان که نیاز به دریافت کد اخلاق پزشکی هستند اعم از رشته های روانشناسی و تربیت بدنی در مقاطع ارشد و دکتری لازم است در این سخنرانی شرکت نمایند

زمان:27 آذر ماه روز چهارشنبه ساعت 9 تا 12
مکان :سالن دفاع دانشکده علوم پزشکی طبقه دوم

 
تاریخ
1398/09/12
مجموعه
روابط عمومی
فایل