آزمون جامع دکتری
به اطلاع میرساند آزمون جامع دکتری روزهای 13 و 14 آذرماه در چهار نوبت در طبقه سوم دانشکده فنی برگزار خواهد شد
تاریخ
1398/09/03
مجموعه
آموزشی
فایل