ثبت نام 25 امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت
ثبت نام 25 امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت
بخش کتبی و شفاهی 
دانشجویان-اساتید  

برای ثبت نام و تکمیل فرم به دفتر فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایید.

زمان آزمون کتبی: روز سه شنبه ساعت 10 صبح مورخ 26 آذر ماه سال 1398
زمان آزمون شفاهی : هفته آخر آذرماه 

بخش اساتید  

تفسیر زمر المیزان 
زندگانی معصومین 

بخش دانشجویی
نماز 
حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات 
احکام برادران
احکام خواهران
مفاهیم نهج البلاغه
ترجمه قرآن به انگلیسی
زندگی پیامبر ص
با قرآن خوشبخت شوید-از دفتر فرهنگی دریافت کنید .
عرفان اسلامی-از دفتر فرهنگی دریافت کنید 
همایش حسینی - از دفتر فرهنگی دریافت کنید
تاریخ
1398/09/10
مجموعه
روابط عمومی
فایل