قابل توجه دانشجویان محترم جهت استفاده از تخفیف دو دانشجویی
به منظور تسهیل در امور رفاهی و استفاده از تخفیف شهریه دانشجویی، که بیش از یک دانشجو در خانواده (برادر، خواهر و همسر) در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند جهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم اول 98-99 می توانند با در دست داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد ارومیه (خانم فخیمی) تا آخر وقت اداری 30/8/98 مراجعه فرمایند.
مدارک لازم:
1- اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات هر دو نفر
2- اصل و کپی کارت ملی هر دو نفر 
3- آخرین برگ انتخاب واحد -ترم جدید
4- کارنامه تحصیلی که به امضا امتحانات دانشگاه برسد 
5- اصل برگه اتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحد های دانشگاهی دیگر مشغول به تحصیل هستند .برگه ها باید مهر،امضا و شماره داشته باشد
لازم به ذکر است که دانشجویانی که در طی دوران تحصیلیازدواج نموده اند می توانند با ارئه مدارک از این امتیاز برخوردار باشند.

معاون دانشجویی-فرهنگی 
تاریخ
1398/07/06
مجموعه
معاونت دانشجویی
فایل