اردوی یک روزه علمی-فرهنگی بسیج اساتید با همکاری دفتر نهاد رهبری

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه،اردوی یک روزه علمی-فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه روز چهارشنبه پنجم تیرماه با شرکت اساتید بسیجی در قالب یک دستگاه اتوبوس به مقصد شهرستان نقده و بازدید از پروژه عظیم و ملی انتقال آب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه برگزار شد.
در این بازدید ابتدا مدیر پروژه دررابطه با نحوه اجرا و چگونگی شروع و روند اجرای پروژه توضیحاتی را به اساتید ارایه نمود.سپس هریک از اساتید بر اساس تخصص خود در خصوص پروژه و هدف از اجرای این طرح نظرات خود را بیان نمودند و در ادامه از کارگاههای موجود در محل از جمله کارگاه تولید سگمنت ها و پروژه ملی داخل تونل و نحوه اجرای دستگاههای تونل کن مجود بازدید به عمل آوردند.
در ادامه برنامه جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع بررسی مشکلات و چالش هاید پیش روی دانشگاه به بحث و بررسی گذاشته شد و اساتید به تبادل نظ با یکدیگر پرداختند.بازدید از آثار تفریحی و تاریخی شهرستان نقده از جمله یدی گز و تپه باستانی حسنلو از دیگر برنامه های این ارد بود .


تاریخ
1398/04/11
مجموعه
روابط عمومی
فایل