دفتر بازرسی ویژه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان آ.غ
کلیه همکاران، دانشجویان و خانواده های محترمشان می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را از راه های ارتباطی زیر، با دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند.
سپاسگزار شما هستیم و مشتاق دریافت نظراتتان.

راههای ارتباطی 
نمابر و تلفن : 71400195-021
صندوق پستی : 1194-19615
ایمیل:
vbazresi@isiau.com
تاریخ
1398/04/10
مجموعه
روابط عمومی
فایل