حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری که موضوع پایان نامه و یا رساله خود را به موضوعات اعلام شده (فایل پیوستی) اختصاص دهند، حمایت مالی نماید. لذا در راستای ساماندهی و هدفمندسازی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و کاربردی نمودن آنها، لازم است که اولویت های اعلام شده در حوزه های مختلف (فرهنگی و اجتماعی، عمران و معماری، قرآنی، مدیریتی، اوقافی و حقوقی، بهره وری اقتصادی، فناوری اطلاعات و روابط عمومی) توسط دانشجویان و اساتید گروه مربوطه در قالب پایان نامه و رساله اجرا  گردد. اولویت های اعلام شده، میزان و نحوه حمایت به پیوست می باشد.

موضوعات اولویت دار
تاریخ
1398/03/29
مجموعه
پژوهش
فایل