حمایت مالی و فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از پروژه های تحقیقاتی، پایان نامه ها و رساله ها

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه ارومیه) از پروژه های تحقیقاتی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری که در موضوعات مرتبط با فعالیت های شرکت ملی پخش ارائه شده باشند، حمایت مالی و فنی می نماید.
فرم پیشنهاد پروژه دانشجویی

فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی
تاریخ
1398/03/05
مجموعه
پژوهش
فایل