حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) از از انجام طرح های پژوهشی و آثار علمی

بسمه تعالی

مركز برنامه ريزي و پژوهش كميته امداد امام خميني (ره) از آثار علمي اساتيد/ دانشجويان در قالب پايان نامه، رساله، مقالات علمي پژوهشي، تأليف و ترجمه كتاب و اجراي طرح هاي پژوهشي به شرح پيوست حمايت مي نمايد.

اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سامانه pajohesh.emdad.ir مراجعه فرمايند.

پیوست1

تاریخ
1398/02/15
مجموعه
پژوهش
فایل