برگزاری دوره «آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC17020 (معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده)»

بسمه تعالی
 
به اطلاع می رساند دوره «آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC17020 (معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده)» در تاریخ 9 و 10 اردیبهشت 98 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برگزار خواهد شد. اعضاء هیأت علمی علاقمند می توانند با واریزی مبلغ 1800000ريال به شماره حساب 0215979799004 با شناسه 108 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان نزد بانک ملی شعبه معلم و ارسال تصویر آن از طریق ایمیل soroush_safakhah@yahoo.com در دوره مذکور ثبت نام و شرکت فرمایند.
شماره تماس مسئول هماهنگی، عالیشاه: 02333654030


 
«معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه»
تاریخ
1398/01/27
مجموعه
پژوهش
فایل