اطلاعیه مهم استفاده از تخفیف دو دانشجوئی
به منظور تسهیل در امور رفاهی و استفاده از تخفیف دو دانشجویی، که بیش از یک دانشجو در خانواده(برادر،همسر،خواهر) در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند هم چنین فرزندان کارکنان نیرو های مسلح به تعداد ده نفر با انتخاب کمیته دانشگاهجهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم دوم 98-97 می توانند با در دست داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد ارومیه خانم فخیمی تا آخر وقت اداری 30/1/98 مراجعه فرمایند.
مدارک لازم 
1- اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات هر دو نفر 
2- اصل و کپی کارت ملی هردو نفر 
3- آخرین برگه انتخاب واحد ترم جدید 
4- کارنامه تحصیلی که به امضا امتحانات دانشگاه برسد
5- اصل برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحد های دانشگاهی دیگر مشغول به تحصیل هستند
6-فرم تایید شده از سوی سازمان نیروهای مسلح 

معاونت دانشجویی -فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاریخ
1397/12/15
مجموعه
معاونت دانشجویی
فایل