اطلاعیه مهم استفاده از تخفیف دو دانشجوئی
به منظور تسهیل در امور رفاهی و استفاده از تخفیف دو دانشجویی، که بیش از یک دانشجو در خانواده(برادر،همسر،خواهر) در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند  جهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم دوم 99-1400می توانند با در دست داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد ارومیه خانم فخیمی تا آخر وقت اداری 1400/02/15مراجعه فرمایند.
مدارک لازم 
1- اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات هر دو نفر 
2- اصل و کپی کارت ملی هردو نفر 
3- آخرین برگه انتخاب واحد ترم جدید 
4- کارنامه تحصیلی که به امضا امتحانات دانشگاه برسد
5- اصل برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحد های دانشگاهی دیگر مشغول به تحصیل هستند

*برگه ها حتما باید مهر امضا و شماره داشته باشند
*دانشجویانی که در طی دوران تحصیل ازدواج نموده اند می توانند با ارایه مدارک از این امتیاز برخوردار باشند.
معاونت دانشجویی -فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاریخ
1400/01/17
مجموعه
معاونت فرهنگی و دانشجویی
فایل