برگزاری مسابقات دانشجویی بتن توسط گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه

گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد اولین دوره مسابقات دانشجویی بتن را در اردیبهشت 1398 برگزار نمایند. 
علاقمندان تا تاریخ 97/12/7 فرصت دارند جهت ثبت نام اقدام نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و ایجاد هماهنگی: 09336182046


دانلود آیین نامه مسابقه
تاریخ
1397/12/04
مجموعه
پژوهش
فایل