اولویت های مطالعاتی و پژوهشی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سطح استانی- 1397
 
بسمه تعالی
اولویت های مطالعاتی و پژوهشی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سطح استانی در ذیل درج گردیده است.
علاقمندان در صورت تمایل به همکاری و مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی، فرم کاربرگ پیوستی را تکمیل و تا مورخ 97/10/8 با هماهنگی امور پژوهشی به شرکت مذکور ارسال فرمایند.

الویت ها

فرم
تاریخ
1397/10/01
مجموعه
پژوهش
فایل