حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی از پایان نامه های کارشناسی ارشد
 

بسمه تعالی
در راستای پیشگیری علمی از جرایم و آسیب های اجتماعی در سطح استان آذربایجان غربی،  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در نظر دارد از پایان نامه های کارشناسی ارشد در رشته های حقوق، روانشناسی، مطالعات زنان و خانواده، اقتصاد، جغرافیای شهری و جامعه شناسی با عناوین پیوست شده، حمایت به عمل آورد.
 
تاریخ
1397/08/26
مجموعه
پژوهش
فایل