دومین لیگ اینترنت اشیاء در منطقه شمال غرب کشور
 
بسمه تعالی

اداره کل ارتباطات و فناوری استان آذربایجان شرقی اقدام به برگزاری «دومین لیگ اینترنت اشیاء» در منطقه شمال غرب کشور نموده است.
جهت ثبت نام از طریق سایت evand اقدام فرمایید:
http://goo.gl/a9zLUw 
تاریخ
1397/07/29
مجموعه
پژوهش
فایل