تخفیف دو دانشجویی
قابل توجه دانشجویان محترم جهت استفاده از تخفیف دو دانشجویی
به منظور تسهیل در امور رفاهی و استفاده از تخفیف شهریه دانشجویی، که بش از یک دانشجو در خانواده(برادر،خواهر و همسر) در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند.همچنین فرزندان کارکنان نیروهای مسلح به تعداد ده نفر با انتخاب کمیته تخفیف ذدانشگاه جهت برخورداری از تخفیف شهریه برای ترم اول 97-98 می توانند با در دست  داشتن مدارک خود به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد اومیه(خانوم فخیمی)تا آخر وقت اداری 97/08/30 مراجعه فرمایند.
مدارک لازم 
اصل و کپی شناسنامه از تمامی صفحات هر دو نفر
اصل و کپی کارت ملی هر دو نفر 
آخرین برگه انتخاب واحد (ترم جدید)
کارنامه تحصیلی که به امضا امتحانات دانشگاه برسد
اصل برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویانی که در واحدهای دیگر مشغول به تحصیل هستند
برگه ها حتما باید مهر و امضا و شماره داشته باشند 

فرم تایید شده از سوی سازمان نیروهای مسلح 
تاریخ
1397/06/26
مجموعه
معاونت دانشجویی
فایل