جشنواره منطقه ای «اختراعات و ابتکارات رویش البرز»
با توجه به اینکه بنیاد نخبگان استان میزبان جشنواره منطقه ای «اختراعات و ابتکارات رویش البرز» در تیرماه سال جاری خواهد بود، صاحبان اختراع و ایده های نو می توانند از سایت های ذیل نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.
در این جشنواره برترین اختراعات با هدف تشکیل شرکت های دانش بنیان نوپا برای انبوه سازی اختراع و تجاری کردن آنها انتخاب خواهند شد.

استعداد برتر دانشگاهی soraya.bmn.ir
استعداد برتر هنری، فرهنگی، قرآنی  portal.bmn.ir
دانشجویان خارجی  international.bmn.ir
سایت بنیاد ملی نخبگان  www.bmn.ir


«معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»
تاریخ
1397/03/12
مجموعه
پژوهش
فایل